Kodex cyklisty

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

KODEX TERÉNNÍHO CYKLISTY

 1. JEZDI POUZE PO POVOLENÝCH CESTÁCH
  Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
 2. NEZANECHÁVEJ STOPY
  Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys ji nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co jsi na výlet přivezl, také odvez.
 3. OVLÁDEJ SVÉ KOLO
  Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
 4. DÁVEJ PŘEDNOST OSTATNÍM
  Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
 5. BUĎ OHLEDUPLNÝ KE ZVÍŘATŮM, ROSTLINÁM A MAJETKU
  Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
 6. JEDNEJ S ROZMYSLEM
  Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
 7. ZPOMAL, USMĚJ SE, POZDRAV, JSI VYSLANCEM NAŠEHO SPORTU!
  Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo

Kodex cyklisty z infotabule ke stažení zde